Pedagogiska projekt och priser

Pedagogisk utveckling är en pågående process vid ICM och sker både som en del av våra dagliga aktiviteter och som särskilt finansierade utvecklingsprojekt. Här är några exempel på sådana pedagogiska utvecklingsprojekt:

  • From molecular statistical mechanics to molecular simulations: Strengthing the link between theory and practice (Hugo Gutierrez de Teran, TUFF 2016). TUFF: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska förnyelsefond, delas ut av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, TUR.
  • Studentaktiverande moment och progression på kursen Molekylärbiologi och Genetik II (Andrea Hinas, Benjamin Holmgren, TUFF 2016)
  • Studentaktiverande åtgärder för att minska gapet mellan utbildning och arbete (Marvin Seibert, Anna Munke, TUFF 2016

ICM har flera lärare som erhållit pedagogiska priser eller utnämnts som excellenta lärare: