Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Besöksadress:
Biomedicinskt centrum (BMC)
Husargatan 3
752 37 Uppsala

Postadress:
Uppsala Universitet
Box 596
751 24 Uppsala

Fax: 018-530396

Prefekt/motsv:

Stf. prefekt:

Studierektor grundnivå:

Studierektor forskarnivå:

Katalogadministration:

IT-ansvarig:

Webbmästare:

Lika villkorsombud: