Disputation, Stefanie Kampen

  • Datum: –14.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Arrangör: Institutionen för cell- och molekylärbiologi
  • Kontaktperson: Stefanie Kampen
  • Disputation

Titel: Structure-based Virtual Screening for Ligands of G protein-coupled Receptors: Design of Allosteric and Dual-Target Modulators

Datum: 24 maj

Tid: 09:00

Plats: A1:111a, BMC

Biologi med inriktning mot molekylär bioteknik
Huvudhandledare: Docent Jens Carlsson

Opponent: Professor Peter Kolb, Philipps-University Marburg, Tyskland

Betygsnämndsledamöter:
Professor Maria Selmer, Uppsala universitet
Docent Per Larsson, Uppsala universitet
Dr. Peder Svensson, IRLAB, Göteborg