Disputation, Laura Lehmann

Den 24e mars lägger Laura Lehmann fram sin sin avhandling till offentligt försvar 

Titel: Allosteric control of ALC1-catalyzed nucleosome remodeling 

Opponent: Felix Müller-Planitz, Ludwigmaximilians universität München

Disputationen kommer vara helt digital.