Disputation, Andrea Garcia Montaner. Genome evolution of a bee-associated bacterium

Disputation

Den 24 september, kl. 09:15, försvarar Andrea Garcia Montaner sin avhandling med titeln: 

Titel: Genome evolution of a bee-associated bacterium 

Opponent: Prof. Matthias Horn, University of Vienna

Betygsnämndsledamöter: Ass. Prof. Gemma Atkinson, Umeå Universitet; Ass. Prof. Marcin Kierczak, Scilifelab och Ass. Prof. Joachim Rodrigues De Miranda, SLU.