Disputation, Emil Marklund

  • Datum: –12.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum BMC B8
  • Arrangör: Molekylär systembiologi
  • Kontaktperson: Emil Marklund
  • Disputation

Datum: 15 maj
Tid: 09:00
Plats: BMC B8
Titel: Orientational dynamics of single molecules applied to protein-DNA target search

Opponent: Professor Erwin Peterman, Vrije Universiteit, Amsterdam, Nederländerna

Betygsnämnd: Docent Ilara Testa, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, Professor Jerker Widengren, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm, Professor Fredrik Westerlund, Chalmers tekniska högskola, Göteborg

Zoom -  https://uu-se.zoom.us/j/67996356010