Disputation, Jaka Sočan

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum A1:111a
  • Arrangör: Beräkningsbiologi och bioinformatik
  • Kontaktperson: Jaka Sočan
  • Disputation

Datum: 8 maj
Tid: 13:15
Plats: BMC A1:111a
Titel: Enzyme Cold-Adaptation Via Evolution of Protein Flexibility

Opponent: Professor Janez Mavri, National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenien

Betygsnämnd: Docent Jerry Ståhlberg, Sveriges lantbruksuniversitet, Docent Sinisa Bjelic, Linnéuniversitetet, Professor Sherry Mowbray, Uppsala universitet