Disputation, Jaka Sočan

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum A1:111a
  • Arrangör: Beräkningsbiologi och bioinformatik
  • Kontaktperson: Jaka Sočan
  • Disputation

Datum: 8 maj
Tid: 13:15
Plats: BMC A1:111a och via Zoom
Titel: Enzyme Cold-Adaptation Via Evolution of Protein Flexibility

Opponent: Professor Janez Mavri, National Institute of Chemistry, Ljubljana, Slovenien

Betygsnämnd: Docent Jerry Ståhlberg, Sveriges lantbruksuniversitet, Docent Sinisa Bjelic, Linnéuniversitetet, Professor Sherry Mowbray, Uppsala universitet

 

 

För de som önskar medverka via Zoom är länken: https://uu-se.zoom.us/j/5579134293

Vänligen ta kontakt med institutionen för lösenord till den digitala disputationen.