Forskningsprogram vid institutionen för cell- och molekylärbiologi

1. Beräkningsbiologi och bioinformatik

2. Mikrobiologi

3. Molekylärbiologi

 • Chattopadhyaya, Jyoti (professor emeritus): RNA-styrda läkemedel, terapeutik och diagnostik
 • Ehrenberg, Måns (seniorprofessor): Proteinsyntes – från mekanismer till systembiologi
 • Forster, Anthony : Syntetisk biologi, proteinsyntes och utveckling av nya läkemedel
 • Kirsebom, Leif: RNA-katalys och mykobakterier
 • Sanyal, Suparna (programledare): Proteinsyntes och proteinveckning - mekanismer, sjukdomar och bioteknik

4. Molekylär biofysik

5. Molekylär evolution

6. Molekylär systembiologi

 • Deindl, Sebastian: Mekanismer i molekylära maskiner som interagerar med nukleinsyror
 • Elf, Johan (programledare): Systembiologiska studier av genregelering och intracellulär kinetik
 • Johansson, Magnus: Bakteriell proteinsyntes studerad med biokemiska- och fluorescensmetoder

7. Strukturbiologi                  

 • Griese, Julia: Metallhomeostas i en aktinomycetmodell
 • Knight, Stefan (programledare): Struktur och funktion av biologiska makromolekyler
 • Mowbray, Sherry: Protein struktur-funktionssamband, enzymkatalys, utveckling av nya läkemedel
 • Selmer, Maria: Struktur och funktion inom proteinsyntes och proteinevolution