Forskningsprogram vid institutionen för cell- och molekylärbiologi

1. Beräkningsbiologi och bioinformatik

2. Mikrobiologi och immunologi

3. Molekylärbiologi

4. Molekylär biofysik

5. Molekylär evolution

6. Molekylär systembiologi

  • Deindl, Sebastian: Mekanismer i molekylära maskiner som interagerar med nukleinsyror
  • Elf, Johan (programledare): Systembiologiska studier av genregelering och intracellulär kinetik
  • Johansson, Magnus: Bakteriell proteinsyntes studerad med biokemiska- och fluorescensmetoder

7. Strukturbiologi                  

  • Griese, Julia: Metallhomeostas i en aktinomycetmodell
  • Knight, Stefan (programledare): Struktur och funktion av biologiska makromolekyler
  • Mowbray, Sherry: Protein struktur-funktionssamband, enzymkatalys, utveckling av nya läkemedel
  • Selmer, Maria: Struktur och funktion inom proteinsyntes och proteinevolution
Senast uppdaterad: 2021-05-20