ICM - en institution med bred forskningsprofil

ICMs forskning delas in i sju olika program inom biologi och områden som gränsar till modern biologi (kemi, fysik, matematik, medicin, teknik och datavetenskap).

Aktuella forskarkurser

Vad forskar vi om?

Forskningen vid institutionen för cell- och molekylärbiologi är inriktad mot att förstå hur levande organismer fungerar på cellnivå. Detta görs på många olika nivåer med olika metodik. Vi är indelade i sju forskningsprogram som alla fokuserar på olika områden inom cell-och molekylärbiologi: Beräkningsbiologi och bioinformatik, Mikrobiologi, Molekylärbiologi, Molekylär Biofysik, Molekylär Evolution, Molekylär systembiologi och Strukturbiologi. Basen i all forskning är biologi men forskningen överlappar med andra områden som medicin, datavetenskap, matematik, kemi, teknikvetenskap och fysik.

Översikt över våra forskningsprogram och ingående forskargrupper

Röster från vår forskning

Aktuella forskarkurser V2019

Högskolepedagogisk grundkurs
 • Doktorander med undervisande arbetsuppgifter ska ha en grundläggande högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor. Arrangör: Enheten för universitetspedagogik, vid avdelningen för kvalitetsutveckling
  Datum för hösten 2019 och våren 2020 se kalendarium.

Arbete med smittförande ämnen

 • Under denna utbildning går vi igenom Uppsala universitets organisation, svenska lagar och förordningar, arbete med riskklass-2 smittämnen, tillbud och olyckor, samt praktiska riskbedömningar och en övning med sanering av simulerat infektiöst spill. Utbildningen är gratis (och i vissa fall obligatorisk) för de som verkar inom Uppsala universitets lokaler, och riktar sig främst till examensarbetare, doktorander, post-doktorer, laboratorieassister, samt nya gruppledare. Utbildningen hålls på engelska, och det bjuds på fika. För doktorander inom Uppsala universitet är utbildningen värd 1 hp. Kurstillfällen 2019.

Research Ethics for Science and Technology

 • This course aims at improving your capacity to reflect on your preconceptions and values with regard to problems of research ethics. All the fundamentals of research integrity and responsible conduct of research are covered by a teaching staff of experienced national experts.
  This 2 credit course consists of lectures, seminars, and group work. You’ll get to discuss research ethics with PhD students from the faculties of technology and natural sciences and learn from others’ experiences

Contact person: Stefan Eriksson, Senior Lecturer & Associate Professor of Research Ethics

List of courses 2019

Introduction to postgraduate studies

Writing Scientific English for ESL (English second-language)

 • The course is open to PhD students from any department in the TekNat faculty. For more information please contact Terese Bergfors. Kursplan och schema

Advanced Scientific Programming with Python

 • Advanced Scientific Programming with Python riktar sig till doktorander inom alla discipliner som regelbundet  använder programmering i sin forskning. Planen är att introducera studenterna till de vanligaste mjuvaruutvecklingsredskapen och bidra till att de blir bättre programmerare. 
Introduction to postgraduate studies, 3 hp
 • All postgraduate students in biology are expected to take the course during their first year.
  Course content:
  Organisation, study plans, staff and functions in biological departments, safety and security, administrative routines, etc.
  An overview of the research and research facilities at EBC and BMC, including the Botanical Garden, the Museum of Evolution, Scilifelab and the field stations 
  Library service and literature search
  Working as a teching assistant
  Popular science opportunities  
  To write an application
  Good scientific practice 
  Philosophy of science

Info: Anssi Laurila, 471 6493

Research Introduction for New PhD students, 3 hp

Centrum och nätverk

Forskare vid ICM är involverade i flera nationella och internationella nätverk, se respektive gruppsidor. Två nätverk är baserade på ICM:

Läs mer om dessa samarbeten