Pedagogical projects and awards

Pedagogical development is a continuous process at ICM, both as part of our regular activities and as development projects supported by external funding. Here are some examples of such pedagogical projects:

  • "Digitalisering av laborationer inom molekylärbiologi och genetik under och efter pandemin" (Andrea Hinas, Fredrik Söderbom, Pedagogisk utveckling av digitaliserad undervisning (PUDU), Uppsala universitet 2020)
  • "From molecular statistical mechanics to molecular simulations: Strengthing the link between theory and practice" (Hugo Gutierrez de Teran, TUFF 2016). TUFF: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska förnyelsefond, distributed by The Educational Board of the Faculty of Science and Technology (Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd, TUR).
  • "Studentaktiverande moment och progression på kursen Molekylärbiologi och Genetik II" (Andrea Hinas, Benjamin Holmgren, TUFF 2016)
  • "Studentaktiverande åtgärder för att minska gapet mellan utbildning och arbete" (Marvin Seibert, Anna Munke, TUFF 2016

ICM teachers who have received pedagogical awards or been appointed as excellent teachers: